tinisztarok.hu - Gyerekruha Webáruház - Márkás új gyerekruhák | Garancia

Garancia

14 napos pénzvisszafizetési garancia!

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:

 


Az üzlethelyiségen kívül " távollévők között kötött szerződés" esetén (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)  alapján a fogyasztót/ vásárlót/ 14 naptári napos határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Elállási jogát a fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is, de legkésőbb a termék átvételének napját követően gyakorolhatja. A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.

 

A fogyasztó elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben is jelezheti.

Segítségül, leírjuk,hogy milyen írott formában élhet elállási jogával:

 Címe: Elállási nyilatkozat...Címzett: Kassai Tibor EV....Postai cím: 6100, Kiskunfélegyháza, Ady E. u. 1-3.

Telefon: 70-382-4776, E-mail : info@tinisztarok.hu

Alulírott

 név:......

cím:......

Kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék (ek) adásvételére irányuló szerződés  tekintetében.

Rendelésszám:......

Termék(ek)........

Átvétel időpontja:......

Kelt........

Aláírás.....

 

A vásárló minden esetben e-mail visszaigazolást kap az elállási szándék tudomásul vételéről. 

Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket saját költségén (kivéve, ha vállalkozás ezt előzetesen vállalta) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az eladó részére a csomagban mellékelt eredeti számlával együtt.

 Az nem elvárás, hogy termék vissza is érkezzen a vállalkozáshoz a 14 napon belül.
Az eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül  a vásárló által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási díjat) visszatéríteni. A rendelkezés értelmében az eladó az összeget visszatarthatja, addig amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizárólag nem igazolta, hogy visszaküldte.

A visszafizetés a vásárlónak az összeg bankszámlájára utalása utján történik.Kérjük majd az utalási

adatokat.

 

Elálláskor a vásárlónak a visszaküldés költségeit állnia kell, ezért a termékek nem adhatók fel utánvétellel. Ebben az estben nem vesszük át.

 

Az árut visszavenni csak eredeti gyári csomagolásában, termékleírásaival, márkajeles cimkéivel áll módunkban, és csak akkor, ha nem volt használva, mosva.

 

 

Rosszul választott méretet?

Az áru átvátele után 8 napig biztosítjuk a cserét (pld. nem jó a méret) de csak abban az estben, ha a raktáron már nem lévő másik méretet be tudjuk szerezni a velünk kapcsolatban álló ruhagyártól. Erre viszont kissé várnia kell.

 

  A terméket elállási jognál feltüntetett visszavételi feltételekkel, a számlával együtt tudjuk visszafogadni.

 

A visszaküldés költségeit Önnek kell állni, viszont a csereterméket a mi költségünkön juttatjuk Önhöz. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni! A csomagot, kérjük, értékbiztosítással együtt adja fel, mert a szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

 

 

SZAVATOSSÁG:

 

Szavatossági igény benyújtására a Ptk. ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről' útmutatásai az irányadók.


A szavatossági igény benyújtása akkor jogos, ha a ruhát megfelelően kezelték és rendeltetészerűen használták. A csomagban a számlával együtt kézhez kapnak egy 'kezelési útmutatót', mely tartalmazza azokat a hasznos tanácsokat, mellyel hozzájárulunk a ruha megfelelő kezeléséhez. A visszaküldött ruhát - a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik - megvizsgáltatjuk, annak érdekében, hogy bizonyított legyen a tény, a ruhát semmilyen külső - hő, olló, gyertyafolt, vegyi vagy esetleg túlzott fizikai, pl. szakítás stb. - hatás nem érte. Amennyiben a ruhában bekövetkezett minőségromlás gyártási hiba következménye, a hibát javítással vagy cserével kiküszöböljük, a trv-ben előírt 15 napos határidőn belül. Amennyiben sem javításra, sem cserére nincs lehetőség, a jogosult kérhet árleszállítást vagy elállhat a szerződéstől (használatra nem alkalmas termék esetében).


A szavatossági igény benyújtása mindig írásban és aláírva történik. Enélkül a probléma kezelésére nincs lehetőség, mivel ennek hiányában törvényi kötelezettség nem áll fenn. Szavatossági igény érvényesítésekor az esetleges csere alkalmával az eredetileg megvásárolt ruhával egyező paraméterekkel rendelkező modellt áll módunkban küldeni. Ennek költségét mi fizetjük. Így tehát pl. méretcserét nem lehet kérni a szavatossági igény benyújtásakor, arra az esetre a cseregarancia útmutatásai vonatkoznak.

 

PANASZKEZELÉS:

 

A Fogyaszó panaszaival az elérhetőségeinken keresztül fordulhat hozzánk.  A panaszt ha tudjuk azonnal

orvosoljuk, vagy a Fogyasztóval együtt kidolgozzuk a megoldási stratégiát.

 

Egyéb lehetőségként a Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerinti illetékes

békéltető testülethez fordulhat:

 

            Bács- Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

           6000, Kecskemét, Árpád krt. 4.

 

           Telefonszám: +36 76 501 525, +36 76 501 500

           Telefax:  +36 76 501 538